Aan deze website wordt gewerkt.

Verbeter de wendbaarheid van het onderwijs

Samen Versnellen

Samen Versnellen is een bordspel dat de impact van flexibele studentroutes inzichtelijk maakt. Het is gratis beschikbaar voor alle hogeronderwijsinstellingen. Samen ontdek je wat er nodig is om het onderwijs beter te laten aansluiten op de wensen van studenten.

Wat moet daarvoor gebeuren vanuit de organisatie? En wat betekent meer wendbaarheid voor de uitvoering van het onderwijs? Samen stel je jouw hogeronderwijsinstelling beter in staat om mee te bewegen met afwijkende studentroutes.

Ontdek

Ontdek spelenderwijs de impact van flexibel onderwijs vanuit studentperspectief.

Ontwikkel

Ontwikkel een gezamenlijke taal en wederzijds begrip tussen onderwijs en organisatie.

Pas toe

Formuleer samen concrete acties om flexibel onderwijs beter te faciliteren.

Voor wie?

Samen Versnellen kun je het beste binnen de eigen onderwijsinstelling spelen met zowel collega’s van de onderwijs- als de organisatie kant.

Onderwijskant

docent, studentbegeleider, onderwijsontwerper, examencommissie, kwaliteitsmedewerker, management team (MT)

Organisatiekant

inzetplanning en roostering, facilitair, DLO, functioneel beheerder (key user en decentrale experts), procescoördinator