Het spel

SamenVersnellen,

naar flexibel studeren voor elke student

samen spelen

Samen Versnellen is een teamtrainingsspel, dat de impact van flexibele studentroutes inzichtelijk maakt. Speel het spel met je collega’s en ontdek wat er nodig is.

Jullie bundelen je kennis, creativiteit en ervaring om onderwijs en organisatie  beter te laten aansluiten op de wensen van studenten.

Samen maak je de beweging naar wendbaarder Onderwijs.

Je gaat aan de slag met bijgeleverde praktijksituaties (studentvragen) of levert een eigen voorbeeld aan.
 

Wat betekent meer flexibiliteit voor de uitvoering van het onderwijs?
Na het spelen van het spel ben je beter in staat om mee te bewegen van opleidingsroutes naar studentroutes.

Ontdek

Ontdek spelenderwijs de impact van flexibel onderwijs vanuit studentperspectief.

Ontwikkel

Ontwikkel een gezamenlijke taal en wederzijds begrip tussen onderwijs en organisatie.

Pas toe

Formuleer samen concrete acties om wendbaar en flexibel onderwijs beter te faciliteren.

Hoe werkt het?
In vier spelrondes ga je aan de hand van concrete studentvragen met je team oplossingen zoeken en ervaren waar de knelpunten liggen, kijken wat nu al mogelijk is en onderzoeken welke studentvragen extra uitwerking nodig hebben. 
 
De verdiepingsronde biedt inzicht in gezamenlijke uitgangspunten en geeft handvatten om verdere stappen te zetten richting het faciliteren van flexibele studentroutes.
 
Je kunt ook individuele doelen van de instelling toevoegen aan het spel. Daarnaast ben je als spelleider vrij om aanpassingen te maken waar nodig. Afhankelijk van waar de behoefte en kennis omtrent flexibel studeren ligt zijn onderdelen moeilijker of makkelijker te maken door de spelleider.
spelleider verbindt
 
De spelleider
 
De spelleider is de verbinder in het spel en verantwoordelijk voor de voorbereiding van het spel, het faciliteren van de rondes en de gesprekken die daar uit voortkomen. Kennis en ervaring met flexibele studentroutes is een pre.
 
Vragen stellen is je kwaliteit en je houdt in gedachten dat je toewerkt naar het concreet maken welke stappen nodig zijn om de studentroutes van de toekomst te organiseren. 
 
Op de pagina Spelleider vind je meer informatie over deze rol, de mogelijkheden om je te laten opleiden als spelleider of een externe spelleider/adviseur in te zetten.

Het spel Samenversnellen is vrij beschikbaar en gelicenceerd voor Hoger Onderwijsinstellingen op basis van CREATIVE COMMONS 3.0 LICENTIE: CC BY-NC-ND 3.0 NL

Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken 3.0 Nederland

Qwesty is licentienemer van het spel Samenversnellen voor Commercieel gebruik.

(Licentiehouder is Spelpartners)

Disclaimer