De spelleider

voorbereider en verbinder, die concrete resultaten bereikt samen met de deelnemers.

Instructiekaarten
De spelleider is de voorbereider en verbinder, verantwoordelijk voor de voorbereiding van het spel, het faciliteren van de rondes en de gesprekken die daar uit voortkomen en verwerkt de opbrengsten van de diverse rondes. Kennis en ervaring met flexibele Studentroutes is een pre.
 
Vragen stellen is je kwaliteit en je houdt in gedachten dat je toewerkt naar het concreet maken welke stappen nodig zijn om de studentroutes van de toekomst te organiseren.

Voorbereiden

Wat wil je bereiken? Welke mensen aan tafel? Een specifieke casus voorbereiden?

Verbinden

Je zorgt voor een veilige en prettige sfeer aan tafel, begeleidt de spelrondes, stelt verdiepende en verbindende vragen en houdt de tijd in de gaten.

Verdiepen

Formuleer samen concrete acties om wendbaar en flexibel onderwijs beter te faciliteren.

spelleider verbindt

Wat kun je nog meer als spelleider?

Het spel is ook uitermate geschikt om individuele doelen van de instelling aan toe te voegen. De spelleider kan een specifieke casus voorbereiden en sturen op concrete opbrengsten.

Daarnaast staat het de spelleider vrij waar nodig aanpassingen te maken: Afhankelijk van de behoeften van de instelling / opleiding op het gebied van flexibel studeren en de voorkennis van de deelnemers over dit onderwerp kunnen onderdelen moeilijker of makkelijker worden gemaakt.

Heb je als Instelling of Opleiding al gezamenlijke spelregels of ontwerpprincipes vastgesteld, bijvoorbeeld werken met modules van 15 studiepunten, voeg deze dan toe aan de casuïstiek. Of gebruik mogelijke scenario’s om de haalbaarheid vanuit Onderwijs en Organisatieperspectief te onderzoeken.

In the train the trainer wordt verder ingegaan op de verdiepende mogelijkheden en toepassingen van het spel.