Disclaimer

Dit spel is gelicenseerd onder een CREATIVE COMMONS 3.0 LICENTIE: CC BY-NC-ND 3.0 NL
Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken 3.0 Nederland (CC BY-NC-ND 3.0 NL)

Je bent vrij om:
het werk te delen — te kopiëren, te verspreiden en door te geven via elk medium of bestandsformaat. De licentiegever kan deze toestemming niet intrekken zolang aan de licentievoorwaarden voldaan wordt.

Onder de volgende voorwaarden:

Naamsvermelding — De gebruiker dient de naam van de makers te vermelden: Spelpartners in samenwerking met het Versnellingsplan, een link naar de licentie te plaatsen en aan te geven of het werk veranderd is. Je mag dat op redelijke wijze doen, maar niet zodanig dat de indruk gewekt wordt dat de licentiegever instemt met je werk of je gebruik van het werk.
NietCommercieel — Je mag het werk niet gebruiken voor commerciële doeleinden.
GeenAfgeleideWerken — Je mag het veranderde materiaal niet verspreiden als je het werk hebt geremixt, veranderd, of op het werk hebt voortgebouwd.
Geen aanvullende restricties — Je mag geen juridische voorwaarden of technologische voorzieningen toepassen die anderen er juridisch in beperken om iets te doen wat de licentie toestaat.

Qwesty heeft als licentiehouder exclusief gebruikersrecht om dit spel commercieel in te zetten voor de doelgroep Hogescholen en Universiteiten en eventuele nieuwe doelgroepen op basis van doorontwikkeling spel Samenversnellen. Commerciële partijen die interesse hebben in het aanbieden van de game Samen Versnellen kunnen contact opnemen met Marcel Penners.